Interwały              Akrody               Dyktanda rytmiczne         Dyktanda melodyczne

1. Plik 1                                   1. Plik 1                                    1. dyktando nr 1                                           1. dyktando nr 1

2. Plik 2                                   2. Plik 2                                    2. dyktando nr 2                                           2. dyktando nr 2

3. Plik 3                                   3. Plik 3                                    3. dyktando nr 3                                           3. dyktando nr 3

         4. Plik 4                                   4. Plik 4                                    4. dyktando nr 4                                           4. dyktando nr 4 / 4-7 /

5. Plik 5                                   5. Plik 5                                    5. dyktando nr 5                                           5. dyktando nr 5

6. Plik 6                                   6. Plik 6                                    6. dyktando nr 6                                           6. dyktando nr 6

7. Plik 7                                   7. Plik 7                                    7. dyktando nr 7                                           7. dyktando nr 7 

8. Plik 8                                   8. Plik 8                                     8. dyktando nr 8                                           8. dyktando nr 8

9. Plik 9                                   9. Plik 9                                     9. dyktando nr 9                                           9. dyktando nr 9

                                                                                                     10. Dyktanda rytmiczne                             10. Dyktanda melod.