Tabela poszczególnych klas w przedmiotach teoretycznych

/ daty ważnych zadań i sprawdzianów /  

kolor czarny - dotyczy  K.S. /  kolor zielony - dotyczy A.M. /  kolor granatowy - dotyczy zadań domowych

Klasa I cykl 4-letni

Klasa II cykl 4-letni

Klasa IV cykl 6-letni

Klasa III cykl 4-letni

Klasa V cykl 6-letni

Klasa IV cykl 4-letni

Klasa VI cykl 6-letni